Axes System

Dofs_FundReg_c
Unia Europejska
Unia Europejska

Postępowanie ze zużytym sprzętem

Firma Axes System Sp. z o.o. prowadzi działalność bez szkody dla środowiska i za priorytet uznaje przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zarejestrowaliśmy się w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska jako Wprowadzający sprzęt i podjęliśmy współpracę z ELECTRO-SYSTEM Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
Pamiętaj! Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, grożą Ci za to wysokie kary pieniężne.
  • Zostaw stary sprzęt u dystrybutora, u którego kupujesz nowe urządzenie.
    Każdy dystrybutor ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy od niego nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do dystrybutora na swój koszt.
  • Zostaw stary sprzęt w oddziale producenta.
    Producent zobowiązuje się do nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy od niego nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do producenta na swój koszt. Sprzęt można dostarczyć osobiście lub można skontaktować się z naszym biurem pod numerem +48 58 347 63 26 w celu umówienia kuriera.
  • Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliżej lokalizacji można znaleźć na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na www.remondis-electro.pl.
  • Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
  • Oddaj zużyty sprzęt nie ruszając się z domu. Jeśli nie masz czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do punktu zbiórki, możesz skorzystać z usług specjalistycznych firm.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.