Axes System

Dofs_FundReg_c
Unia Europejska
Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez

Unię Europejską

Axes System sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską:
CDIF/3-U systemem wspierającym weryfikację stanu faktycznego zdarzenia w ruchu drogowym i zarządzanie procedurami odszkodowawczymi.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie przełomowego na skalę światową systemu CDIF/3-U umożliwiającego ustalenie stanu faktycznego zdarzenia w ruchu drogowym z uczestnictwem pojazdu samochodowego.

Planowane efekty:

Nowatorski system CDIF/3-U wpłynie na rekonstrukcję zdarzeń drogowych oraz dokona rewolucyjnych zmian w branży ubezpieczeniowej, wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania przyczyniając się do bardziej rzetelnej analizy zdarzeń drogowych oraz rozpocznie nowy etap w przygotowaniu opinii przez rzeczoznawców samochodowych.

Wartość projektu: 3 790 400,00 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej2 260 440,00 PLN

Zrealizowane Projekty współfinansowane przez

Unię Europejską

CDIF/3-R system umożliwiający ustalenie stanu faktycznego zdarzenia w ruchu drogowym.

Cel projektu: Opracowanie przełomowego na skalę światową systemu CDIF/3-R umożliwiającego ustalenie stanu faktycznego zdarzenia w ruchu drogowym z uczestnictwem pojazdu samochodowego.

Beneficjent: Axes System sp. z o. o.

Wartość projektu: 2 920 306,52 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 870 136,28 PLN