Dofinansowanie

Dofinansowanie można uzyskać w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla miejsca zarejestrowanej działalności.
Lista powiatowych urzędów: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

Wniosek można złożyć również drogą elektroniczną.

Dla kogo:

– Pracodawców (podmiot zatrudniający co najmniej jedną osobę na podstawie umowy o pracę),
– Pracowników,
– Bezrobotnych.

Przed złożeniem wniosku należy dowiedzieć się w urzędzie o następujące informacje:
– Dostępność dofinansowań z KFS,
– Wysokość kwoty dofinansowania,
– Formalności niezbędne przy składaniu wniosku,
– Termin odbycia szkolenia,
– Termin złożenia wniosku.

Do wniosku należy załączyć ofertę wybranego szkolenia.

W przypadku zaakceptowania wniosku, urząd poinformuje o decyzji elektronicznie lub telefonicznie.

W celu zwiększenia szansy na pozytywne rozpatrzenie wniosku, warto zapoznać się z priorytetami wydatkowania KFS:


Na rok 2023: https://www.gov.pl/attachment/aeecfb0f-eea9-4c35-bb3e-2059aaeae6f1