Analiza danych wypadkowych w praktyce

Opis szkolenia:
Informacje zawarte w rejestratorze danych na temat zdarzeń (EDR) oraz ramkach zamrożonych zapisanych kodów błędów mają dużą wartość dowodową ze względu na ich obiektywność, zarówno w toku analizy okoliczności jak i skutków wystąpienia zdarzenia drogowego. Pozyskane dane pozwalają m.in. na analizę reakcji kierującego pojazdem, sił działających na pojazd, sekwencję aktywacji systemów bezpieczeństwa, czy ustalenie uszkodzeń które wynikły wskutek danego zdarzenia. Kluczowym elementem pracy z pozyskanymi danymi jest odpowiednia umiejętność ich interpretacji.

Plan szkolenia:

1. Ramka zamrożona:

– Wprowadzenie,
– Parametry licznika czasu,
– Parametr przebiegu pojazdu,
– Chronologia kodów błędów,
– Dodatkowe parametry istotne w ocenie stanu technicznego pojazdu,
– Interpretacja parametrów zawartych w ramce zamrożonej,

2. Rejestrator danych na temat zdarzeń:

– Wprowadzenie,
– Warunki zapisu zdarzenia,
– Chronologia zapisu zdarzeń,
– Wiele zapisanych zdarzeń dotyczących jednego zdarzenia drogowego,
– Informacje przed zderzeniowe,
– Impuls uderzeniowy,
– Informacje o aktywacji elementów bezpieczeństwa,

3. Metody wykrywania potencjalnej ingerencji w systemy pojazdu

4. Zagadnienia związane z ubezpieczeniami komunikacyjnym

 

Koszt szkolenia: 950zł netto za osobę (cena zawiera materiały szkoleniowe, posiłek i napoje).

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

Szkolenie w dniu 22.06.2024r. – BRAK MIEJSC (grupa zamknięta)

Terminy kolejnych szkoleń wkrótce. 

Napisz na axes@axes.com.pl, aby zapisać się na listę chętnych do udziału
w szkoleniu, a zostaniesz poinformowany o nowym terminie jako pierwszy. 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania.

Uwaga!
Możliwość uzyskania do 100% dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.