Axes System

Dofs_FundReg_c
Unia Europejska
Unia Europejska

Współpraca z

Uczelnią Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej​

Współpraca obejmuje m.in. współtworzenie podstawy programowej, wizyt zawodoznawczych, szkoleń, wizyt studyjnych, staży oraz praktyk.

Cele które zakładamy w współpracy z UTH to m.in.: podejmowanie wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych, realizowanie działań na rzecz rozwoju studiów z zakresu transportu samochodowego i lotniczego oraz wspieranie inicjatyw organizacyjnych, promocyjnych i naukowych.

Szczegóły porozumienia

Zachęcamy do zapoznania się z szczegółami porozumienia między Uczelnią Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej​ a naszym zespołem.