Axes System

Dofs_FundReg_c
Unia Europejska
Unia Europejska

Zrealizowany projekt współfinansowany przez

Unię Europejską

CDIF/3-R – system umożliwiający ustalenie stanu faktycznego zdarzenia w ruchu drogowym i zarządzanie procedurami odszkodowawczymi.

Cel projektu: Opracowanie przełomowego na skalę światową systemu CDIF/3-R umożliwiającego ustalenie stanu faktycznego zdarzenia w ruchu drogowym z uczestnictwem pojazdu samochodowego.

Beneficjent: Axes System sp. z o. o.