Dostarczamy sprzęt łączności radiowej i wyposażenia taktycznego na potrzeby służb mundurowych i komunalnych. Nasze systemy łączności wykorzystują najnowsze technologie komunikacji głosowej. Podczas pracy służb publicznych niezbędne jest zastosowanie niezawodnych rozwiązań. Jednym ze standardów dzisiejszej komunikacji jest system TETRA (Terrestial Trunked Radio), bądź NEXEDGE (oferowany przez firmę Kenwood).

Bezpieczne systemy radiokomunikacji

System TETRA

System TETRA jest przeznaczony nie tylko dla operatorów cywilnych sieci łączności i transportu, ale przede wszystkim dla publicznych służb ratownictwa i bezpieczeństwa państwa, takich jak policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe czy obsługa celna i graniczna, przy czym różnorodność zastosowań oraz zakres aplikacji systemu stale rosną. System TETRA oferuje służbom komunalnym sprawdzoną, niezawodną i bezpieczną łączność cyfrową. Pomaga zapewnić bezpieczeństwo i zwiększyć skuteczność. Od 1997 r. standard TETRA jest rekomendowany przez Unię Europejską dla służb ratowniczych i organizacji bezpieczeństwa publicznego w krajach Unii.


System NEXEDGE

Wszystkie urządzenia NEXEDGE pracują z odstępami międzykanałowymi 25 i 12,5 kHz w trybie analogowym i z odstępami 12,5 , 6,25 kHz w trybie cyfrowym NXDN spełniając wymagania stawiane łączności dziś i w przyszłości.

W systemach analogowych siła sygnału maleje razem z wzrostem odległości od nadajnika, z wzrostem odległości zwiększa się poziom szumu i zakłóceń uniemożliwiając prowadzenie łączności na granicy zasięgu. Cyfrowe systemy NXDN pozwalają na zwiększenie zasięgu, a zaawansowane układy korekcji błędów (FEC) korygują błędy powstałe podczas transmisji. W warunkach rzeczywistych użytkownicy którzy pracując wcześniej w systemie analogowym odnotowują znacznie większe zasięgi systemu cyfrowego NEXEDGE przy zastosowaniu tej samej instalacji antenowej. NEXEDGE daje wiele możliwości w konfiguracji konwencjonalnych kanałów, kanałów trankingowych i szerokich systemów trankingowych łączonych siecią IP za pomocą już istniejących sieci LAN/WAN.

Nasze systemy mogą być wykorzystywane m.in. dla:

  • policji
  • wojska
  • straży miejskiej
  • zawodowej straży pożarnej oraz ochotniczym strażom pożarnym
  • ratownictwa medycznego
  • służb sanitarnych
  • organów ochrony środowiska
  • agencji ochrony przy zabezpieczaniu imprez masowych

Nasi partnerzy Motorola oraz Kenwood są światowymi liderami w dostawie sprzętu bezpiecznej i elastycznej łączności cyfrowej. Axes System oferuje kompletne rozwiązanie z sektora łączności - od dostarczenia urządzeń, infrastruktury i aplikacji po pomoc w planowaniu i wsparcie techniczne sieci. Poza ofertą radiokomunikacyjną firma oferuje dodatkowe wyposażenie dla służb mundurowych.

Axes System sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską