Dane adresowe

Axes System sp. z o.o.
ul. Raciborskiego 35
80-215 Gdańsk
tel./fax +48 58 3476326

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000444422, NIP 957-106-74-10, Kapitał zakładowy 100 000 zł wpłacony w całości.

Nasze godziny pracy

Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Lokalizacja


Axes System sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską