Axes System sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską

CDIF/3-R system umożliwiający ustalenie stanu faktycznego zdarzenia w ruchu drogowym

Cele projektu.
Celem projektu jest opracowanie przełomowego na skalę światową systemu CDIF/3-R umożliwiającego ustalenie stanu faktycznego zdarzenia w ruchu drogowym z uczestnictwem pojazdu samochodowego.

Planowane efekty.
Nowatorski system CDIF/3-R wpłynie na rekonstrukcję zdarzeń drogowych oraz dokona rewolucyjnych zmian w branży ubezpieczeniowej, wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania przyczyniając się do bardziej rzetelnej analizy zdarzeń drogowych oraz rozpocznie nowy etap w przygotowaniu opinii przez rzeczoznawców samochodowych.

Wartość projektu: 2 912 385.66 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 101 132.53 zł

Axes System sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską